VG2 Byggteknikk

Ønsker du å være med å sette synlig spor etter deg med flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg? Da er Byggteknikk noe for deg.

I programområdet, Vg2 Byggteknikk jobbes det med oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.  Med andre ord lærer du å skape og bevare store samfunnsverdier.

Vi har et fokus på å hjelpe deg til å bli en god og dyktig håndverker og fagarbeider.

Fagplaner

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Byggteknikk. Læreplanen for Byggteknikk Vg2 består av 3 ulike hovedområder:

Produksjon

Programfaget produksjon handler om oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner.

I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og aksepterte løsninger.  

Bransjelære 

I programfaget bransjelære er det forkus på bruk av måleverktøy, planlegging og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Faget omfatter gjeldende regelverk for arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfagger også regelverk som regulerer forhold mellom arbeidsgriver og arbeidstaker. Programfaget handler om videreføre faget sin historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Bruk av digitale verktøy inngår også i programfaget.

Prosjekt til fordypning

I dette faget får eleven mulighet til å være i praksis hos en bedrift. Elevene kan være med å velge selv hvor de vil være i praksisen. Men har de ingen ønsker har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.

Hva du kan bli…


…Murer

Picture

Murerfaget er et håndverksfag med gamle tradisjoner. Å mure med tegl og mørtel gjøres i dag stort sett på samme måte som for mange tusen år siden. Teglmuring med norskprodusert tegl har funnet sted i ca 700 år, og det er har eksistert teglverk i Norge siden middelalderen. Murerfaget er preget av tradisjon og arv fra tidligere murhåndverkere. Byggverk og murkonstruksjoner fra tidligere tider utmerker seg ved dristig bruk av materialer og rett bruk av mørtel, puss og blokkprodukter.  Les mer »

…Tømrer

Picture

Tømrerfaget som er et håndverksfag med lange tradisjoner, fremstår i dag som et bredt fag som gir mulighet til å gå inn i andre yrker eller til å spesialisere seg innenfor faget. Hovedmengden av materialene og produktene tømreren bruker er av tre eller er trebaserte materialer, som for eksempel limtre, spon- og trefiberplater, paneler og parketter. Tømreren bruker også andre produkter som gipsplater, beslag, takstein, murprodukter, fuge- og tettematerialer, isolasjons-materialer og forskjellige festemidler.  Arbeidet foregår for det meste på byggeplasser.  Les mer »

…Betongarbeider

Picture

Betongarbeideren utfører grunnarbeid på bygg- og anleggsplasser. Man måler opp og deltar i utgravingsarbeidene, sikrer grøftearbeider, legger drensledninger og klargjør byggeplassen for fundamenteringsarbeidene.

Betongarbeideren støper deretter fundamenter og andre betongkonstruksjoner. Faget omfatter vinterstøping, støping under vann, sprøytestøping, vakumbehandling, støping med fasadebetong, etterarbeid og arbeid med rehabilitering av skadet betong.  Produktene skal tilfredsstille standardiserte krav, ha riktige dimensjoner og ha ønsket overflate.  Betongarbeideren må kunne delta i forskalings- og armeringsarbeidet, og er derfor både en spesialist som utfører de mest krevende betongarbeidene og en allsidig allrounder.  Les mer »


…Stillasbygger

Picture

En stillasbygger oppfører stillaser for å kunne utføre bygg- og anleggsarbeider på en trygg og forsvarlig måte og på vanskelig tilgjengelige steder. Arbeidet består i å transportere, montere og demontere stillaser på bygg- og anleggsplasser, både på land og offshore. En stillasbygger må også kunne montere og demontere telt, gangbaner og rekkverk og kunne utføre riggearbeid ved hjelp av løfteutstyr og løfteredskaper. Med de kunnskaper og ferdigheter som stilles til arbeiderne, er stillasbygging et trygt og godt arbeid. Les mer »

Fag og timefordeling


Picture

Etter fullført VG2 Byggteknikk kan du søke som lærling innenfor:

  • Tømrerfaget
  • Betongfaget
  • Murerfaget
  • Stillasbyggerfaget

Blogg på WordPress.com.

opp ↑