Vg1 Restaurant – og matfag

 

pexels-photo-262978Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæringen og næringsmiddelindustrien, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Restaurant- og matfagene omfatter både håndverksfag og industrifag. Opplæringen skal medvirke til å styrke den videre rekrutteringen til yrkene innenfor restaurant- og matfag og gjøre den enkelte mer bevisst om mat og drikke. Programfaget skal fremme arbeidsglede og gode arbeidsvaner gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver, slik at elevene kan være med i og ta ansvar i et fremtidig yrkesliv. Vg1 skal forberede til utdanning frem mot fagbrev eller svennebrev i et yrke, og legge grunnlag for en livslang læringsprosess.

Hovedområder
Mat og drikke
Trygg og sunn mat
Restaurant- og matfagbransjen som arbeidsplass.

Inntakskrav 
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Fag- og timefordeling
Fellesfag
84 Engelsk
56 Kroppsøving
84 Matematikk praktisk eller teoretisk
56 Naturfag
56 Norsk

Felles programfag
150 Bransje, fag og miljø
150 Kosthold og livsstil
177 Råstoff og produksjon

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑