Ungdomsbedrifter

Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret har vi brukt kunnskap fra mange fag på en praktisk måte og fått erfaring med å drive en bedrift.

Helt på starten av skoleåret stiftet vi og registrere to ungdomsbedrifter.

I ungdomsbedriften så vi sammenhengen mellom skolefagene og hvordan arbeidslivet fungerer. Gjennom UB fikk vi mulighet til å tilegne oss kunnskap på en annerledes måte og gjøre egne erfaringer.

Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den dere erfarer selv.

Verdiskaping

En ungdomsbedrift skaper både verdier for seg selv og for andre. Verdiskaping for en ungdomsbedrift handler om å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier.

Verdiskaping i en sosial og kulturell sammenheng handler blant annet om å skape noe som er meningsfylt og nyttig for mennesker. Bedriftene skaper arbeidsplasser for sine ansatte, de har en meningsfull arbeidsdag. Bedriftene skaper også verdier i seg selv, ved å lære prinsippene og tryggheten i en IA bedrift. Det å trene litt på kommunikasjon, omsorg, konfliktløsning, hvorfor og hvordan vi skal snakke sammen har en stor verdi.

IA+arbeidet+Syke+Risikosone+Friske+God+rutine.jpg

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: