Hvem kan søke på Hauge videregående skole?

Svar: Vi tar inn elever med ungdomsrett, voksenrett og elever uten rett. Alle elever må har en dokumentert utfordring fra lege/NAV som for eksempel lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling.

Hva er forskjell mellom Hauge videregående skole og andre yrkesfaglig videregående skoler?

Svar: Vi tilby det samme yrkesfaglig utdanning som andre yrkesfaglig skoler men vi har mindre klasser, tettere oppfølging og tilpasset opplæring.

Er det skolepenger på Hauge videregående skole siden det er en privatskole?

Svar: Nei, det koster ikke noe å gå på skolen. Du får låne bøker og PC, klær og utstyr lånes også ut.

Må jeg ta alt om igjen selv om jeg har karakter i noen fag fra før av?

Svar: Du kan søke om fritak i fag du har karakter i fra før, men vi råder våre elever til å følge fullt studie.

Må jeg være kristen for å begynne på skolen?

Svar: Det må du ikke. Vi har to timer i uka med kristendomsundervisning som er obligatorisk og godkjent av Udir. Vi starter også dagene med et kort ord for dagen, men den er frivillig.

Er Hauge videregående skole rusfri skole?

Svar: Ja. Vi krever dokumentert rusfrihet i minimum 3 md for å kunne begynne på Hauge vgs. Ved mistenke, tar vi UP og ved positivt resultat bli eleven sendt hjem.

Er Hauge videregående skole for meg som kommer rett fra ungdomsskole?

Svar: Ja. Vi har flere elever som kommer rett fra ungdomsskole og trives godt med andre elever som er litt eldre.

Er Hauge videregående skole for meg som 40 åring?

Svar: Ja. Vi har elever fra 16 år til 55 år altså et snitt alder på 30 år. Elevundersøkelse viser et høyt trivsels nivå blant våre elever.