Kristen skole

Hauge videregående skole er basert på et kristent verdigrunnlag.  Vi har to timer i uka med kristendomsundervisning som er obligatorisk og godkjent av Udir og vi starter også dagene med et kort ord for dagen. Vi ønsker å skape et trygt, inkluderende og respektfullt miljø for alle elever uavhengig livssyn.

Du kan lese mer om læreplaner for kristne skoler her:

Læreplan for kristne friskoler

Godkjente synliggjøringstillegg for læreplaner