Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk VG1 på Hauge vgs? 

Hauge er en liten skole som gir deg store muligheter.  

På Vg1 bygg- og anleggsteknikk får du innsikt i en rekke fagområder, som stillasbyggerfaget, betongfaget, tømrerfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsgartnerfaget og blikkenslagerfaget.  

Skolen har mye nytt og moderne utstyr og engasjerte lærere med solid og bred yrkeserfaring, de fleste på BA har i tillegg til yrkesfaglærerutdanningen også mesterbrev.  

Lærerne og skolen har et godt samarbeid med bygg- og anleggsbransjen, og kan i mange tilfeller fungere som en døråpner mot en fremtidig læreplass. 

Hvem passer Vg1 bygg- og anleggsteknikk for?  

 • For deg som ønsker å være med å bygge varige verdier.  
 • Du bør ha god fysikk, da det til tider kan være tungt arbeid. 
 • For deg som er glad i frisk luft. 
 • Du bør ha god samarbeidsevne, da du skal arbeide parallelt med andre yrkesgrupper. 
 • Hvis du ikke ønsker at alle dager skal være like, er BA for deg. 

Bygg- og anleggsnæringen er den største distriktsnæringen i landet, og med tanke på det grønne skiftet kommer bygg- og anleggsarbeideren til å få mye godt arbeid i lang tid rundt om i hele landet. 

Velkommen til oss. 

 FELLESFAG (12 TIMER PER UKE):

FELLES PROGRAMFAG (17 TIMER PER UKE):

YRKESFAGLIG FORDYPNING  (6 TIMER PER UKE):

IMG_2514
IMG_1698
IMG_1696

Vg2 tømrer

Programfag: konstruksjoner og klimaskall, materialegenskaper, varmeisolering og tetting, vinduer, dører og innvendig arbeid.

Når du er ferdig på Vg2 tømrer, kan du bli lærling i tømrerfaget.

Denne linjen passer for de som har lyst å skape eller lage noe. På linjen fokuseres det blant annet på å lære seg å tegne og på hvordan konstruksjoner skal oppbygges i forhold til ulike krav. Det er også noe fokus på hvordan man bygger hus i forhold til lydisolering og brannkrav. Du vil lære å planlegge med hjelp av tegninger, skrive material-lister, samtidig som det er fokus på sikkerhet og HMS.

 

FELLESFAG (9 TIMER PER UKE)

FELLES PROGRAMFAG (17 TIMER PER UKE)

YRKESFAGLIG FORDYPNING (9 TIMER PER UKE):

Vg2 anleggsgartner

Aktuelle arbeidssteder

Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:

 • Drift av grøntanlegg i alle årstider
 • Terrengutforming i uteanlegg
 • Valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
 • Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
 • Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
 • Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

 

FELLESFAG (9 TIMER PER UKE)

FELLES PROGRAMFAG (17 TIMER PER UKE)

YRKESFAGLIG FORDYPNING (9 TIMER PER UKE):

IMG_4280