Poster

-Vi skal bygge stein på stein

Rolf-Jarl-Sjoen-11 til blogg

– Dette er meg, tenkte Rolf Jarl Sjøen da han ble tilbudt rektorjobben på nye ABR videregående skole på Torvastad. Nå er han i gang med forberedelsene til det aller første elevopptaket.

 

UTDANNING: Formelt sett har Rolf Jarl Sjøen stillingen som avdelingsleder Restaurant og matfag på Karmsund videregående skole ut juni. Han har imidlertid tatt ut all opptjent ferie samt avspasering og flyttet sist uke inn på byggeplassen som fra høsten av skal bli nye ABR videregående skole på Torvastad og der han skal bekle rektorstillingen fra 1. juli.

– Vi er allerede godt i gang med å skaffe både lærere og elever, sier han, nesten opprømt.

Noe nytt etter 33 år

Rolf Jarl Sjøen har 33 år bak seg i fylkeskommunal tjeneste i ulike pedagogiske jobber. Etter at Stiftelsen ABR-senteret på Avaldsnes fikk godkjennelse av Utdanningsdirektoratet til å etablere en frittstående, privat skole på videregående nivå, ble han i vår tilsatt som skolens første rektor. Underveis fikk stiftelsen kjøpt nedlagte Hauge skole av Karmøy kommune og her pågår det i dag omfattende oppussings- og forbedringsarbeider for å gjøre alt klart til skolestart i høst. Midt blant alle håndverkere og ABR-ansatte har han rigget seg til på sitt nye kontor og forbereder elevopptak og ansettelser av undervisningspersonell.

– Dette er meg

– Hva er det som får en vel etablert skolemann til å hoppe ut i en så krevende oppgave som å bygge opp en helt ny videregående skole, spør vi ham.

Veabuen legger ikke skjul på at han har følt seg som privilegert i stillingen som avdelingsleder for Restaurant- og matfag på Karmsund vgs de ti siste årene og de tjue årene før det som lektor og i ulike lederstillinger i helse- og sosialfag ved Storasund videregående skole.

– Det er trist å forlate disse faglig dyktige kollegene. Da forespørselen om rektorjobben på ABR vgs dukket opp, tenkte jeg rett og slett at ”dette er meg”. Den er kjempespennende, svarer han og viser til at han tidligere har hatt ansvar for fengselsundervisningen i Haugesund. Han kjenner målgruppen: de som har slitt i mange år med rus og kriminalitet. For manges vedkommende kan røttene være lese- og skrivevansker, ADHD, psykiatri, for å nevne noen utløsende faktorer.

– Her skal jeg bygge opp noe helt nytt for ei gruppe som jeg har sans for, sier han som en programerklæring.

– Trenger en ny sjanse

Den nye skolen har altså fokus på yrkesfag for elever med særskilte behov.

– Vi skal favne bredt, sier han til KarmøNytt. Skolen er et åpent tilbud til personer som er under rehabilitering etter endt rusbehandling, personer med andre former for funksjonshemming eller som har lærevansker. Personer som av andre grunner har falt utenfor det ordinære skolesystemet kan også søke. Skolen er med andre ord ikke et særskilt tilbud til de som er brukere av ABR-systemet.

 

– Det er mange som trenger en ny sjanse. Vår fordel er at vi er finansiert på en slik måte at vi kan drive med små grupper, kanskje bare 8-10 elever i klassen der hver enkelt kan få tett oppfølging.

Flere yrkesfag neste skoleår

I dette første skoleåret tas opp elever til Bygg- og anleggsteknikk VG1 (og deretter VG2 i påfølgende skoleår). Neste skoleår håper Sjøen at undervisningstilbudet også kan utvides til bl.a. Restaurant og matfag og Helse- og oppvekstfag.

– Dermed kan vi gi tilbud innen ulike interesser og utdanninger, for eksempel tilby skreddersøm til unge kvinner. Vi vet også at dette er yrker der det er etterspørsel etter arbeidskraft, forteller han. Søknad er sendt Utdanningsdirektoratet og svar vil foreligge i løpet av høsten Rogaland fylkeskommune har støttet søknaden.

Maks nitti elever

– Hva blir elevkapasiteten?

–Byggfag kan ta inn 35 elever og vi har søkt om å ta inn 32 elever hver på restaurant- og matfag samt helse- og oppvekstfag. Med andre ord omkring nitti elever. Kanskje er det realistisk å anta at vi stabiliserer oss omkring 50 – 60 elever i løpet av tre-fire år.

– Og det er tilstrekkelig for å drifte en ny skole på en skikkelig måte?

– Ja, absolutt. Skolen er godt finansiert.

– Hvor stor lærerstab trenger du?

– Til å begynne med er det snakk om 1 tømrer med fagskole, dernest flere deltidsstillinger som skal dekke opp fagene norsk, engelsk, matte, naturfag, kroppsøving samt kristendom. Dette er en kristen livssynsskole i tråd med stiftelsens verdigrunnlag.

Om det er lærere som har ledig kapasitet eller pensjonerte lærere som føler at de har mer å gi, er det bare å ta kontakt med meg, sier Sjøen.

Et ekstra sikkerhetsnett

– Hvor mye har det livslange kristne engasjementet ditt betydd for dette jobbvalget?

– Det har hele tiden ligget i bunn og i alle år gjort meg bevisst på det sosiale ansvaret jeg har som medmenneske.

– Du forlater også en av fylkets videregående skoler som i likhet med alle andre skoler sliter med et stort frafall og der det har vært vanskelig å snu kurvene trass i betydelig ekstra innsats. Nesten en fjerdedel av årskullene faller gjennom. Hva kan en privat skole gjøre annerledes?

 

– Nå skal vi nettopp ta oss av dem som av ulike grunner har ramlet ut av skoleverket. Vi blir et ekstra sikkerhetsnett. Det som nevnt blir spesielt hos oss, er at vi kan drive med små grupper. ABR-miljøet tilbyr også andre aktiviteter som kan gi elevene et godt og interessant fritidstilbud. Her på skolen vil gymsalen være til disposisjon på kveldstid; vi kommer til å ha kursvirksomhet om kveldene. For folk som har falt utenfor, nytter det ikke bare å gi dem innhold i livet mellom 0800 og 1600. Det er også viktig gi tilbud for å fylle fritiden – og ikke minst dekke åndelige behov! Deltakelse i møter og kristent arbeid vil være tilbud til de som ønsker det.

Ni hybler klare, flere kommer

– Vil dere også tilby internatplasser til de elevene som kommer langveis fra?

– Vi har allerede klare ni hybler i første etasje i gamlebygget og der det er plass til ytterligere elleve hybler i tredje etasje. De kan bli klare til neste høst. Andre elever bor på hjemstedet sitt i distriktet og kommer hit hver dag og andre bor på ABR-senteret på Avaldsnes.

– Og nå er altså Rolf Jarl Sjøen havnet på ”Gullplassen” i sitt yrkesaktive liv?

– Som sagt: Jeg føler at denne jobben var til meg. Jeg blir seksti i oktober og satser på at jeg har fortsatt noen spennende år foran meg i denne jobben om jeg holder meg så frisk som jeg er i dag, smiler han, peker på logoen som skolen har fått og som han er kjempefornøyd med. Symbolet er ei steinrøys.

– Her skal vi bygge stein på stein, utbryter han og trekker meg utenfor. Steinrøysa er anlagt ved ankomsten til skolen. Der vil han fotograferes, steinbyggeren fra Vea. Slik blir det. Underveis peker han ut på gamle Hauge skole og skryter av god plass. Å gjenbruke skoleanlegget til annet skoleformål synes han er en aldeles glimrende idé.

Fra Karmøynytt 9. desember 2015

Daglig leder i ABR-senteret, Halvor Hansen, mener at Hauge skole på Avaldsnes vil passe godt til stiftelsens planer om en videregående skole for elever med spesielle behov. Tomten er på over 15 dekar og de tre bygningene er til sammen 1 900 kvadratmeter. Salgstaksten er åtte millioner kroner.
Daglig leder i ABR-senteret, Halvor Hansen, mener at Hauge skole på Avaldsnes vil passe godt til stiftelsens planer om en videregående skole for elever med spesielle behov. Tomten er på over 15 dekar og de tre bygningene er til sammen 1 900 kvadratmeter. Salgstaksten er åtte millioner kroner.

Her vil ABR-senteret drive videregående skole

Stiftelsen Karmsund ABR-senter på Avaldsnes ønsker å kjøpe Hauge skole av Karmøy kommune. Planen er å starte en privat, kristen videregående skole der – for elever med spesielle behov. Dette kan tidligst skje høsten 2017.

– Dette vil være et utdanningstilbud til personer som har fullført rusbehandling. På denne måten kan de få en god yrkesutdanning, som samtidig virker som flott ettervern. Vi kan også ta i mot elever med andre typer handikap, sier daglig leder for stiftelsen, Halvor Hansen.

Hauge skole passer godt

– Hauge skole passer utmerket til våre planer. Der er det meste allerede på plass, selv om vi selvfølgelig  må supplere noe – og kanskje bygge litt om. Første året ser vi for oss å kunne starte med grunnkurs Vg1 for én klasse, og så følge opp med Vg2 og Vg3 de neste årene. Vi vil starte med fagutdanning innen bygg og anlegg, men ganske raskt etterpå kan det bli aktuelt å utvide med kokk- og servitørfagene. Selv om vi ikke får kjøpe Hauge skole går vi videre med disse planene. Det fins nok andre aktuelle bygninger også, men neppe noen som passer oss så godt, sier Hansen.

Skole er fint ettervern

– I rusomsorgen har det dessverre i mange år vært bevilget altfor lite ressurser til både behandling og ikke minst til ettervern. Mange har ventet i kanskje et helt år på behandling. Når den er avsluttet blir mange satt direkte på gaten – nesten uten oppfølging. Oftest går dette galt. Svært mange har liten eller ingen utdannelse, og risikoen for at de ender tilbake til rusen er stor. Et skoletilbud med oppfølging er flott ettervern; altså midt i blinken for slike personer, mener Halvor Hansen.

Få tilbud i Norge

Det er svært få tilsvarende skoletilbud her i landet. Hansen kjenner bare til Østerbo videregående skole i Halden, som har drevet i over ti år med fire fagutdannelser, inkludert bygg og anlegg.

– Vi besøkte dem nylig, for å få kunnskap om deres erfaringer. De har drevet godt og kan vise til meget gode resultater; også når det gjelder eksamenskarakterer. Vi har også god kontakt med Kristne Friskolers Forbund (KFF), som er interesseorganisasjonen for omkring 130 kristne friskoler av forskjellig slag i Norge. KFF vil hjelpe oss med søknaden om skoleoppstart, forteller Hansen.

Konkurrerer ikke

Formannskapet i Karmøy har satt som betingelse at skolen ikke skal selges «til virksomhet som konkurrerer med kommunens virksomhet.» Enkelt sagt betyr det at en privat skole ikke får kjøpe Hauge skole hvis dette medfører at grunnskoleelever flytter over til den private – fordi statstilskuddet til kommunen da reduseres tilsvarende.

– Jeg kan ikke se at opplegget vårt vil konkurrere med kommunal skolegang, fordi det ikke er kommunen som driver de videregående skolene, mener Halvor Hansen.

Finpusser søknaden

ABR-senteret finpusser nå søknaden til Utdanningsdirektoratet om godkjenning og driftstilskudd. Fristen er 1. februar neste år – og direktoratet har et helt år på seg å svare. Avgjørelsen kan komme tidligere – og Hansen har godt håp om å få godkjenning.

– I mellomtiden vil vi planlegge med skolestart i august 2017. Kanskje kan vi begynne med kokk- og servitørutdanningen samtidig. Jeg tror ikke det blir vanskelig å skaffe gode lærere. Vi har allerede en god del forespørsler fra lærere til vår vanlige virksomhet, forteller han.

Spent på kommunens holdning

– Den første milepælen blir hvordan kommunen vurderer salget av skolen; om vi har rimelig sjanse for å komme i betraktning. ABR-senteret har ikke en svulmende kasse, men vi sitter på store bygningsmessige verdier på Karmøy og på Juvåsen i Sand. Vi må nok låne, men vi regner med at driften vil gå greit med statlige tilskudd, sier daglig leder Halvor Hansen.

ABR videregående skole

Vi tilbyr yrkesutdanning innen bygg og anleggsteknikk VG1 og VG2, til deg som ikke har fullført videregående opplæring.

Tilbudet er for deg som har ulike vansker som rusproblemer, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, ADHD, mm.

Skolen er organisert i små klasser og et støttende miljø med tett oppfølging.

images (8)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑