Vi ser fremover!

“Men én ting gjør jeg:

Jeg glemmer det som ligger bak,

og strekker meg etter det som er foran…”

Filipperne 3,13

Skolen som gir deg nye muligheter!