Respekt

Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Derfor er alle mennesker like mye verdt uavhengig av forskjellene. Dette er grunnlaget for at vi skal ha respekt for alle mennesker med ulik bakgrunn og utfordringer. Vi ønsker å vise respekt ved å møte hver enkelt elev med nestekjærlighet, omsorg og forståelse. Alle elever skal oppleve at de blir behandlet som likeverdige.

Trygghet

Trygghet er avgjørende for et godt læringsmiljø. Vi vil at hver enkelt elev skal føle seg trygg på lærerne, medelever, klassen sin og skolen. Lærerne er svært bevisste på å skape et trygt miljø ved å ha mye fokus på å bygge gode relasjoner med sine elever og dermed skape et trygt miljø når de er på skolen.

Livsmestring

Skolen har sterkt fokus på at elevene opplever mestring i skolehverdagen, både faglig og sosialt. Lærere sørger for å se og lytte til hver elev for å kunne tilpasse undervisning og opplæring i alle fagene. Vi prøver å hjelpe elevene til å ta gode helsevalg som for eksempel gode levevaner og rutiner, holdninger, fysisk aktiviteter, kosthold og sosial trening mm.

Kompetanse

Skolen har fokus på både faglig og sosial kompetanse. Skolen følger Utdanningsdirektoratets læreplan på lik linje med andre videregående yrkesfaglige skoler.  Målet med skolegangen på Hauge vgs er å gjøre eleven i stand til å gå som lærling i bedrift eller studere videre.

Takknemlighet

Forskning viser at takknemlighet er svært sentralt i det å mestre livet. Samtidig er veldig sunt. Å være takknemlig hjelper oss til å bygge relasjoner, bedrer vår fysiske og psykiske helse, søvn og selvfølelse, øker empati og mental styrke. Det gjøre godt å takke for det vi har, og det andre gir.