Fra vedtekter for Hauge videregående skole AS

§2

Aksjeselskapets formål er å drive kristen videregående friskole. Hovedvekten legges på rehabilitering av ferdigbehandlede rusmisbrukere samt personer med andre funksjonshemminger og spesielle behov ut fra friskolelovens bestemmelser i § 2-1 pkt. a) om å drive virksomhet på grunnlag av livssyn og pkt. f) om særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.