Hauge videregående er et tilbud til deg som har falt ut av skole og yrkesliv av ulike grunner. Skolen startet høsten 2017 med en klasse Bygg og anlegg. Vi har fått nye tilbud etter hvert og har nå 8 klasser.  Vi er en liten skole med små klasser og tett oppfølging. Vi bygger og utvikler skolen sammen. Elevere og lærere har sammen utviklet skolen til et godt og trygt sted å være. Lærere og elever bidrar med sin kompetanse med nye bygg, opparbeiding av uteområdene, matservering og  markedsføring.
Skolen ligger landlig og fredelig til på Torvastad, nord på Karmøy. Likevel ligger vi veldig sentralt. Det er fem minutter til Karmsund bro og ca. 10 minutter til Haugesund sentrum.
Skolen finnes fordi alle fortjener en ny sjanse. Vi ser framover! (Fil 3.13-14)
Hilsen

Rolf Jarl Sjøen

rektor

Tlf. 90 89 48 49