Rektor Rolf Jarl Sjøen
Rektor Rolf Jarl Sjøen

Rektor
908 94 849

Gregory Scott Sørby
Gregory Scott Sørby

Assisterende rektor og fellesfaglærer
955 54 882

Harriet Olsen
Harriet Olsen

Sosialrådgiver og skoleleder
988 03 268

Einar Heng
Einar Heng

Faglærer Bygg

Jens Magne Høines
Jens Magne Høines

Faglærer Bygg

Geir Erik Storesund
Geir Erik Storesund

Faglærer Bygg og Anlegg

Tor Helge Øygarden
Tor Helge Øygarden

Faglærer Anleggsgartner

Tor Johnny Lillebakken
Tor Johnny Lillebakken

Faglærer Restaurant og matfag

Siv Jorunn Ullvang
Siv Jorunn Ullvang

Faglærer Restaurant og matfag

Audun Aase
Audun Aase

Faglærer Restaurant og matfag 

Steinar Rønnevik
Steinar Rønnevik

Faglærer Restaurant og matfag

Jan Inge Suggelia
Jan Inge Suggelia

Faglærer Salg, service og reiseliv

May Kristin Skimmeland
May Kristin Skimmeland

Faglærer Salg, service og reiseliv

Maria Løvland
Maria Løvland

Faglærer påbygg 

Mette Lothe
Mette Lothe

Realfaglærer og Allmennfaglærer

Jorunn Ramsay Kristoffersen
Jorunn Ramsay Kristoffersen

Allmennfaglærer

Øyvind Sund
Øyvind Sund

Realfaglærer og Allmennfaglærer

Marte Veland Ånensen
Marte Veland Ånensen

Allmennfaglærer

Tor Egil Olsen
Tor Egil Olsen

Miljøarbeider

Passanee Noita
Passanee Noita

Renholdsoperatør

Tor Sigurd Sørlie
Tor Sigurd Sørlie

Vaktmester