Hauge videregående skole

Hauge videregående skole er ikke som andre videregående skoler. Vi er skolen for deg som trenger tilrettelegging og et trygt lite miljø. Skolen gir utdanning i yrkesfag etter ordinære læreplaner, for personer som av ulike årsaker har falt ut av utdanning og yrkesliv. Skolen har hele landet som inntaksområde. Hauge videregående skole ligger i landlige omgivelser på Torvastad i Karmøy kommune

Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk og rehabilitering etter endt rusbehandling.

Skolen tilbyr i tillegg fritidsaktiviteter som datakurs, språkkurs, trimrom, knivmakerkurs etc. Skolen har kristen formålsparagraf og har to timer kristendomskunnskap i uken, også etter offentlig godkjent læreplan.

Hauge videregående skole AS, eies av Stiftelsen Karmsund ABR senter.

Kristendomsfag

I dette faget har vi fokus på: Kjennskap til Bibelen, forståelse av kristen tro, utforsking av kristen etikk, kjennskap til kirken og utforsking av ekstensielle spørsmål. Dette er et muntlig fag, og det blir lagt opp til mye samtale og refleksjon i klassen. Respekt og toleranse er viktige prinsipper, og vi legger stor vekt på at en har respekt for andres tro og meninger.

Matematikkfag

På Hauge vgs tilbyr vi matematikk i små klasser og med tett oppfølging. Faget er knyttet opp til praksisfagene og derfor lettere å forstå. Lærerne har søkelys på at elevene skal føle mestring fra dag en, samtidig som vi har høye ambisjoner på elevenes vegne.

Vi ønsker at elevene skal få god kunnskap og forståelse for at praktisk matematikk er et hjelpemiddel i faget og i samfunnet for øvrig.

Kroppsøvingsfag

I dette faget legger vi opp til at alle skal få en god opplevelse med å være i fysisk aktivitet. Mange har dessverre negative erfaringer og dårlige opplevelser i kroppsøving fra tidligere. Dette tar vi hensyn til og tilpasser faget til de ulike behov og utfordringer det måtte være. I timene legger vi opp til varierte aktiviteter både ute og innendørs. Vi har også et eget treningsrom med ulike apparater en kan bruke i gymtimene. Det er også mulig til å benytte treningsrommet utenom skoletid.

 

Hauge videregående skole