Martin Vik lærling hos FKH

Martin Vik var elev på Hauge videregående skole fra 2021-2023. Han gikk på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 anleggsgartner. Han fikk lærlingkontrakt hos Karmøy kirkelig fellesråd som anleggsgartner og jobbet frivillig hos FKH. I mars, fikk han lærlingkontrakt hos FKH og får fast stilling når han er ferdig med læretid. Vi besøkte han på…

Details

Bestått oppkjøring på gravemaskin og hjullaster.

All elever på anleggsgartner linje har bestått oppkjøring på gravemaskin og hjullaster. Opplæring består av 40 timer teori kus og 40 timer praksis på hver maskin. Kurs er gjennomført i samarbeid med Sapio. Vi takker Sapio for samarbeid. https://sapioas.no/

Ny anleggshall kommer

Bygget er ferdigtegnet og søknaden er godkjent av kommunen. Hallen skal bestå av undervisningslokaler for bygg- og anleggsteknikk Vg1, tømrer Vg2, garderobe for elevene og ansatte.