Ledige stillinger

Lærerstilling i norsk og samfunnsfag

Hauge videregående skole på Torvastad har ledig 40-50 % undervisningsstilling i norsk og samfunnsfag fra 1. august 2021. Det kan bli aktuelt med full stilling høsten 2022.

Hauge vgs gir tilbud til mennesker som av ulike grunner har falt ut av utdanning og arbeidsliv. Skolen driver opplæring i små klasser med tett oppfølging. Skolen har kristen formålsparagraf, og ansatte må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag.

Dette er en spennende stilling hvor du får være med å gi mennesker en ny mulighet i livet.

Hauge vgs har samme lønnsvilkår som offentlig skole, er medlem i Statens pensjonskasse og har AFP-ordning.

For mer informasjon om skolen se vær hjemmeside www.hauge-vgs.no

Ta kontakt med rektor:

Rolf Jarl Sjøen 
90 89 48 49
rektor@hauge-vgs.no

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: