JEG HAR ALLTID VÆRT DEN SOM HAR SITTET BAKERST I KLASSEROMMET.

ANLEGGSGARTNERUTDANNING FOR RESSURSER PÅ AVVEIE

Anleggsgartnerutdanning for ressurser på avveie

Fra høsten 2021 vil det være enda en videregående skole som utdanner anleggsgartnere her i landet. Da starter Hauge videregående skole på Karmøy i Rogaland opp en VG2 anleggsgartnerlinje for elever som av ulike grunner har falt ut av skole eller yrkesliv. Bak skolen står stiftelsen Karmsund ABR-senter.

– Skolens eier – Stiftelsen Karmsund ABR-senter – har jobbet med rusmisbrukere i 30 år. De fokuserer på aktivitet og arbeidstrening som ledd i behandlingen. Folk må gjøre normale ting når de er i behandling, og med dette utgangspunktet søkte stiftelsen om å få opprette en videregående skole for noen år siden, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen ved Hauge videregående skole.

Skolen ble etablert i 2017, og det første året tilbød de VG1 bygg- og anleggsteknikk. Året etter kom VG1 restaurant- og matfag til som et nytt tilbud, samtidig som de elevene som fullførte VG1 bygg- og anleggsteknikk gikk videre til VG2. I år har skolen både VG1- og VG2-klasser innenfor disse to fagene.

Oppstart på VG2 anleggsgartner til høsten
– Basert på suksessen med disse to fagene søkte vi derfor for et år siden om å få opprette VG1 naturbruk og VG2 anleggsgartner. Etter at bygg- og anleggsfag erstattet naturbruk som hovedløp til anleggsgartner droppet vi planene om naturbruk, som nok var fornuftig blant annet med tanke på investeringer. Når det gjelder VG2 anleggsgartner fikk vi først avslag fra Utdanningsdirektoratet, men vi anket denne avgjørelsen og fikk til slutt godkjenning fra departementet. Dermed starter vi opp til høsten, sier Sjøen.

En avgjørende faktor i denne forbindelse er intensjonsavtalene skolen har fått på plass med det lokale næringslivet.

– Vi har et veldig godt samarbeid med det lokale næringslivet, og stor velvilje i lokalmiljøet vårt på Torvestad. Historisk har vi aldri hatt problemer med å få utplassert elever, og når vi ringte rundt og fortale om planene våre for anleggsgartnerklassen fikk vi raskt på plass syv forskjellige intensjonsavtaler om utplassering og eventuell læretid. Det var nok viktig for departementet, tror rektoren.

Ressurser på avveie
Hauge videregående skole er godkjent etter friskolelovens §2-1 ledd a) livssyn og f) særskilt tilrettelagt opplæring.

– Jeg liker å si at vi er en skole for ressurser på avveie. Elever som trenger noe tilrettelegging, sier Sjøen.

– Det kan være rus, men det kan like gjerne være ADHD, angst eller andre utfordringer elevene våre sliter med. Du må ha en dokumentert utfordring for å få skoleplass hos oss, men dette betyr på ingen måte at det er snakk om svake elever. De aller fleste som fullfører er i stand til å ta fagbrev, poengterer han.

Skolen har en kristen formålsparagraf, og i tillegg til yrkesfagene tilbys kristendomsundervisning etter godkjent læreplan. Undervisningstilbudet er tilpasset små grupper og tett oppfølging, og foruten den faglige undervisningen er en av oppgavene å gi elevene gode rutiner.

Faste holdepunkt i livet
– Mange av dem som søker seg hit har ikke hatt forskjell på ukedager og helg på mange år. Vi ønsker å gi dem noen faste holdepunkt i livet, og serverer blant annet gratis frokost hver morgen. På fredagene serverer vi i tillegg varm lunsj. Da er det snart helg, og på denne måten bygger vi opp en helgestemning, sier rektoren.

Gjennomsnittlig klassestørrelse er 8-10 elever.

– Vi starter gjerne med 12-13 elever på VG1, og ender som oftest opp med 5-8 elever på VG2. Alle er ikke klare for skole. Hvem som klarer seg gjennom dette løpet og hvem som faller fra underveis er imidlertid vanskelig å si på forhånd. Vi forsøker å gi elevene trygghet i små grupper, men dessverre er det ikke alle som er like klare for utdanning. For dem vi lykkes med er imidlertid gevinstene enorme, både samfunnsøkonomisk og rent menneskelig.

– En plass på en rusinstitusjon koster fort 3-8.000 kroner døgnet, og i dette systemet mener jeg at vi er leddet som ofte mangler når folk er ferdig med soning eller behandling på en institusjon og før de er klare til å klare seg selv i livet, påpeker Sjøen.

I tillegg peker han på det menneskelige regnskapet som vel så viktig.

Anleggsgartner et ideelt fag
Når det gjelder satsing på anleggsgartner som nytt fag ved Hauge videregående skole mener rektoren at det vil være et glimrende fag for den gruppen skolen henvender seg til.

– Å være ute i frisk luft, skape flotte ting, være i bevegelse og bruke både kropp og hode – slik jeg ser det er anleggsgartner et ideelt fag for oss. Vi har løpende inntak, og har allerede en erfaren faglærer på plass. I tillegg har vi gått til innkjøp av en 1,8 tonns gravemaskin og en hjullaster, og vi har reist en hall på 135 kvadratmeter til anleggsgartnerklassen vår. Nå trenger vi bare søkerne, sier han.

Skolen, undervisningsmateriell, arbeidstøy, bøker og PC er gratis, og rektor Rolf Jarl Sjøen har en klar oppfordring til hele anleggsgartnerbransjen.

– Dersom dere kjenner noen som har ulike utfordringer, og som med den rette hjelpen og støtten kan bli en god anleggsgartner på sikt: Tips dem om oss. Vi tar imot elever fra hele landet, og vi har et hybelhus med midlertidig botilbud inntil elevene finner noe permanent. Den yngste eleven vi hittil har hatt var 17 år, og den eldste 52. Alle fortjener en ny sjanse, avslutter han.

Fremhevet innlegg

Investerer millioner i nytt skolekjøkken

skolekjokken/https://hnytt.no/2018/12/06/satser-millioner-pa-nytt-skolekjokken/

ABR videregående skole har foretatt store investeringer den siste tiden og planlegger nye studieretninger til høsten. 

TORVASTAD: – Det skal ikke være noe halvveise greier, sier rektor Rolf Jarl Sjøen og viser stolt frem det nye kjøkkenet ved ABR videregående skole på Torvastad. Skolen her tilbyr utdanning i yrkesfag til personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet og arbeidslivet.

Den tidligere bygningsmassen til Hauge skole har vært gjennom en total forvandling på innsiden den siste tiden, Ikke minst i det gamle skolekjøkkenet der alt av utstyr er nytt og tilpasset et moderne og funksjonelt storkjøkken. 

Store investeringer

Rundt tre millioner kroner er investert i kjøkkenet som nå er i full drift av elevene på restaurant og matfag. Et nytt bygg måtte settes opp i 2. etasje for å huse nytt ventilasjonsanlegg til over 800.000 kroner. I tillegg er det investert betydelige summer i alt fra stekeovner, kjølerom til kjøkkenkniver.

– Dette kjøkkenet står ikke tilbake for noe for noe når det gjelder utstyr og lokaliteter. Det er kjempeviktig når vi skal tilby et skikkelig undervisningsopplegg, sier Sjøen. 

Faglærer, Steinar Rønnevik er storfornøyd med de nye fasilitetene.

Gode resultat

Han har til sammen 33 år bak seg i det fylkeskommunale utdanningssystemet og ble hentet fra Karmsund videregående til Torvastad da ABR-senteret etablerte skoletilbud i fjor høst med undervisning innen bygg og anleggsteknikk. Det første året fikk skolen 17 elever i alderen 17 til 46 år. 14 av disse fullførte skoleåret, noe rektoren er godt fornøyd med. 

– Det er veldig gode tall for disse elevene som er i en sårbar gruppe. Vi har noen flotte historier og en del utfordringer. Men det visste vi også om da vi startet, sier han. 

Dette året har skolen 35 elever fordelt på de tre linjevalgene. 

Utvider

Den gode starten har gitt skolen enda sterkere tro på at behovet er tilstede og at det må satses på utvidelse av studietilbudet. Nå jobbes det konkret med etablering av to nye linjer med yrkesretningene, naturbruk, salg og service og samferdsel. I tillegg er arbeidet i gang med å sette opp to nye haller i den tidligere skolegården, der det blant annet planlegges verksteder for byggfag og gartnerutdannelse. 

– Dersom det går slik jeg tror så vil vi sitte med åtte klasser og til sammen 64 elever på 4 utdanningsprogram her ved skolen fra neste år, sier Sjøen. 

Arbeidet med oppgradering av bygningsmassen og utbygging er i full gang ved den videregående skolen på Torvastad.

Samfunnsregnskap

Etter flere krevende runder for å få tilbudet godkjent blant fylkespolitikerne, tror rektoren at Utdanningsdirektoratet til slutt vil falle ned på et klarsignal til utvidelsen. 

– Vi må se på dette som to års rehabilitering samtidig som de får seg en yrkesutdanning. Vi gir dem en rutine i dagen der de har noe meningsfylt å stå opp til, sier han og viser til at investeringene i disse elevene er lett å forsvare ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

– Tenk på samfunnsregnskapet når en person de neste 20 – 30 årene betaler for sitt eget livsopphold, er i lønnet arbeid i stedet for å motta ytelser og kanskje gå ut og inn av institusjoner som koster mellom 2000 og 4000 kroner om dagen. Det menneskelige siden av regnestykket er enda viktigere, fastslår han.

Meningsfylt

Sjøen har ikke angret en dag på at han tok utfordringen med å lede skolen og elevene som kom dit med hver sin krevende historie i bagasjen. 

Fremhevet innlegg

Nye studietilbud på Hauge videregående skole

Til høsten utvider Hauge videregående skole studietilbudet sitt. Og i takt med tilbudet, bygger skolen ut.

Til høsten tilbyr skolen plass til dem som vil bli anleggsgartner i Vg2, samt nyopprettede plasser på salg, service og reiseliv i Vg1 og Vg2.

AVSLAG, men anke er på vei!

Ingen av våre elever hadde vært i offentlig skole i dag – det er ikke vår elevgruppe Simon Nesse hevder at de har tilbud til i fylkets egne skoler. «Nesten alle skal med…». At også Høyres fylkestingsgruppe stemte i mot vår søknad om utvidelse var skuffende. Høyre er redd for konkurranse om læreplassene. Åse Simonsen er et hederlig unntak. Høyre i kommunen, regjering og Storting støtter oss. Anke er på vei 😃

Pangstart for ABR videregående skole

https://hnytt.no/2018/12/17/pangstart-for-abr-videregaende-skole/

ABR videregående skole på Torvastad har fått en flying start. Fjorten av sytten elever som begynte på Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst fullførte hele studiet. Vi møtte noen av elevene i fullt arbeid ved Fiskerimuséet i Veavågen i ettermiddag.

KARMØY: – Elevene er kjempeflinke og det varmer å se at de retter seg opp i ryggen etter å ha gått her en stund, smiler byggfaglærer Einar Heng.

Er med på å bygge sin egen skole

Nabohuset er bygd på, byggingen av varemottaket til restaurant- og matfagavdelingen er i full gang, og ute på skoleplassen på gamle Hauge skole jobbes det med forskaling til det som blir en 500 kvadratmeter stor lagerhall og undervisningsrom til ABR videregående skole.

27 år gamle Christer Haavardsholm smiler. Han liker at han er med og bygger både sin egen skole – og en skole for framtidige elever.

For at det blir flere elever, det er helt sikkert. Og rektor Rolf Jarl Sjøen lyser snart ut nye stillinger; allmennfaglærere og en lærerstilling innen byggfag. To kokkefaglærere som starter til høsten, er allerede ansatt.

Det er 15 elever på VG1 byggfag nå, og de går videre til VG2 til høsten. Da starter også en ny linje, restaurant- og matfag.

– Det er kommet inn ni søknader til den nye linjen og seks søkere til VG1 byggfag, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen.

For oppstart høsten 2019, søker Sjøen om linjene service- og samferdsel, VG2 og naturbruk. Elevene på naturbrukslinjen kan ta fagbrev som anleggsgartner eller idrettsanleggsfag.

ABR videregående skole er et AS eid av Stiftelsen Karmsund ABR-senter og er for elever som av ulike årsaker har ramlet ut av skolesystemet og ikke har fullført videregående opplæring.

– Alle fortjener en ny sjanse

Skolen er i utgangspunktet startet for å gi et tilbud til pasienter som har vært til behandling for rusmisbruk, eller ungdom som har slitt med psykiatri, lese- og skrivervansker og ADHD.

Dagens elever er i alderen 17 til 46 år.

Første byggeprosjekt

Byggfagelevenes første byggeprosjekt var huset til nærmeste nabo. Huset ble forlenget med en tredjedel og det ble lagt nytt skifertak.

FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset.
FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Christer Haavardsholm fikk vite om skoletilbudet da han var til behandling ved ABR-senteret. Han er fra Stavanger og leier nå leilighet på Torvastad. Målet hans er å bli møbelsnekker, og han har staket ut veien mot målet.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å bli tømrer. Jeg begynte på et femårsløp, men begynte å ruse meg igjen. Her på skolen er det et sinnssykt godt miljø, og jeg trives godt. Det har mye med lærerne å gjøre. Alle her er likeverdige, og skolen har svart til forventningene, sier Christer.

Til høsten begynner han på VG2 byggfag.

– Målet er først og fremst å fullføre skolen og ta fagbrev som tømrer. Så vil jeg på skole igjen for å bli møbelsnekker. Jeg har alltid trives med å lage ting med hendene.

Christer sitter skolens styre som representant for elevene.

– Det er kjekt å kunne være med og forme skolen. Spennende at vi nå bygger opp egen skole og en skole for elevene som kommer etter, sier han.

Matkurs

Et knapt halvår før alt skal stå ferdig til å ta imot restaurantfagelevene, gjenstår mye arbeid i kantina og på undervisningskjøkkenet.

ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. - Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen.
ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. – Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

På et lite lager står det stablet kjøkkenutstyr ABR-senteret fikk kjøpt da kafeen Apothekergaarden i Kopervik ble lagt ned i fjor.

– Neste skoleår planlegger vi å tilby gratis frokost til elevene, og vi ønsker å arrangere matkurs for dem som ikke går på restaurant- og matfaglinjen, sier Sjøen.

ABR videregående skole ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie 31. august i fjor. Skolen er åpen for søkere fra hele landet.

I fjor høst skrev Haugesunds Avis om en av elevene ved skolen, Peter Birkeland, som etter 22 år for første gang bor sammen med sin mor.

Babyen ble tatt fra henne på sjukehuset rett etter fødselen. 22 år etter bor mor og sønn sammen for første gang.

Første byggeprosjekt ferdigstilles :-)

Byggfagselevene på ABR-skolen har bygget på nabohuset, og i løpet av de neste årene bygges det videre på den nyoppstartede skolen.

SKOLE: Høyt oppe på taket legges det skifer i det som er det første prosjektet til byggfagslinja på ABR-senterets skole på Torvastad.

Det er ett av to prosjekter som byggfagslinja på skolen har jobbet med siden oppstarten høsten 2017.

– Da vi kom hit ble vi kontaktet av naboen som hadde planer om å bygge ut huset. Det passe jo begge parter godt. Det var en helt ideell sak, også med tanke på at det er rett over veien, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen, og fortsetter:

– De har fått lært seg å legge skifer og reise bygg. De har fjernet gammel kledning, koblet på reisverk, plating, sette inn vinduer og bygge tak. Det er en omstendelig prosess; det er mye mer arbeidskrevende å legge skifer enn takstein.

Sjøen merker at gruppa er stolte over arbeidet de har gjort.

– Det å få ting til og lykkes – å se noe som viser igjen, det tror jeg betyr mye, legger Sjøen til.

Restaurant og matfag

Til høsten blir skolen utvidet med linjen restaurant- og matfag, og allerede har de fått lærere på plass.

Planen er blant annet at linjen skal servere frokost til alle elevene, samt tilby lunsj.

For å forberede skolen på den nye linjen er elevene nå i gang med å få på plass et varemottak på 15 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges et storhusholdnings undervisningskjøkken.

– Det er et stort og kostbart prosjekt, men det gleder jeg meg til. Der gjør vi mye av arbeidet selv, forklarer Sjøen, som synes det var et lurt trekk å begynne med byggfagslinja.

– Det er mye kompetanse og gratis arbeid. En kjempestor del av et byggeprosjekt er jo arbeidspengene. Å bygge sin egen skole for seg selv og denne gruppen for fremtiden, det tror jeg gir motivasjon til elevene, sier Sjøen, og legger til:

– De får et eierforhold til det. Det er en skole de selv skal bygge og gå på, og så bygger de for denne elevgruppen for fremtiden.

Ny hall

Til våren og neste år skal nok et prosjekt realiseres i form av en hall som skal bygges på eget område.

Hallen er tiltenkt blant annet byggfag, men først må de bygge den selv.

– Vi skal gjøre mesteparten selv. Det skal støpes sokkel og ringmur, armering, forskaling, støping, reisverk, plating, tak og så videre. De får nesten hele læreplanen i det bygget, forteller Sjøen.

Flere linjer

Utover restaurant og matfag har skolen søkt om å få opprette linjene naturbruk med tanke på anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, samt service og samferdsel med tanke på VG2 salg og kontorfag og sikkerhet.

– Har dere plass til så mange elever?

– Vi har jo en tomt på 15,5 dekar og et stort område til å drive gartneri, så det tror vi er midt i blinken, sier Sjøen, som har stor tro på fremtiden for skolen.

– Vi må ansette flere, så vi er ute etter byggfagslærer og fellesfaglærer, fortsetter Sjøen, som ser for seg at skolen har mellom 60-70 elever om 4-5 år.

Utfordringer

Sjøen legger ikke skjul på at det er utfordringer med å drive en skole for en elevgruppe som har ramlet ut av det tradisjonelle utdanningsløpet.

– Det er en spesiell gruppe, men vi er finansiert for å ha små klasser med tett oppfølging. Det er viktig. Men det er for folk som har ramlet ut av skolesystemet av ulike grunner, forklarer Sjøen.

Han synes likevel det har gått bra så langt.

– Det har vært litt utfordringer, men ikke mer enn ventet. Vi begynte med 17 elever, og vi har fremdeles 15 igjen, sier Sjøen, som har jobbet i den offentlige skolen i over 30 år.

De siste 10 årene jobbet han på Karmsund videregående skole, men syntes at ABR-skolen hørtes ut som en spennende utfordring.

– Det var på tide å ta en ny utfordring, og jeg synes det er kjempegøy å få være med på å utvikle noe. Jeg blir veldig engasjert i mennesker, og dette var midt i blinken. Mye av det jeg har gjort i livet har forberedt meg på denne jobben, så jeg føler jeg er på rett plass, sier Sjøen med et smil om munnen.

Skolen vurderer også å søke om å få opprette helse- og oppvekstfag og påbygg, men det er enda litt lengre frem i tid.

– Vi må se hvordan dette går først. Nå bygger vi oss opp steg for steg, avslutter Sjøen.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑