Harriet Olsen
Harriet Olsen

Sosialrådgiver og skoleleder
988 03 268

Gregory Scott Sørby
Gregory Scott Sørby

Assisterende rektor og fellesfaglærer
955 54 882

Rektor Rolf Jarl Sjøen
Rektor Rolf Jarl Sjøen

Rektor
908 94 849