Skolestart 19.august kl 10.00

Vi starter opp mandag 19. august kl 10.00 i gymsalen på skolen. Her vil vi informere om oppstart-uka, skolen sine regler, timeplaner og lærerne blir presentert. DETTE BLIR GØY OG SPENNENDE FOR ELEVER OG LÆRERE 🙂

VI MINNER SAMTIDIG OM AT VI HAR LEDIGE PLASSER OG TAR IMOT ELEVER OG SØKERE FREM TIL 1. Oktober:-)

AVSLAG, men anke er på vei!

Ingen av våre elever hadde vært i offentlig skole i dag – det er ikke vår elevgruppe Simon Nesse hevder at de har tilbud til i fylkets egne skoler. «Nesten alle skal med…». At også Høyres fylkestingsgruppe stemte i mot vår søknad om utvidelse var skuffende. Høyre er redd for konkurranse om læreplassene. Åse Simonsen er et hederlig unntak. Høyre i kommunen, regjering og Storting støtter oss. Anke er på vei 😃

Pangstart for ABR videregående skole

https://hnytt.no/2018/12/17/pangstart-for-abr-videregaende-skole/

ABR videregående skole på Torvastad har fått en flying start. Fjorten av sytten elever som begynte på Bygg- og anleggsteknikk i fjor høst fullførte hele studiet. Vi møtte noen av elevene i fullt arbeid ved Fiskerimuséet i Veavågen i ettermiddag.

KARMØY: – Elevene er kjempeflinke og det varmer å se at de retter seg opp i ryggen etter å ha gått her en stund, smiler byggfaglærer Einar Heng.

Investerer millioner i nytt skolekjøkken

skolekjokken/https://hnytt.no/2018/12/06/satser-millioner-pa-nytt-skolekjokken/

ABR videregående skole har foretatt store investeringer den siste tiden og planlegger nye studieretninger til høsten. 

TORVASTAD: – Det skal ikke være noe halvveise greier, sier rektor Rolf Jarl Sjøen og viser stolt frem det nye kjøkkenet ved ABR videregående skole på Torvastad. Skolen her tilbyr utdanning i yrkesfag til personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet og arbeidslivet.

Den tidligere bygningsmassen til Hauge skole har vært gjennom en total forvandling på innsiden den siste tiden, Ikke minst i det gamle skolekjøkkenet der alt av utstyr er nytt og tilpasset et moderne og funksjonelt storkjøkken. 

Store investeringer

Rundt tre millioner kroner er investert i kjøkkenet som nå er i full drift av elevene på restaurant og matfag. Et nytt bygg måtte settes opp i 2. etasje for å huse nytt ventilasjonsanlegg til over 800.000 kroner. I tillegg er det investert betydelige summer i alt fra stekeovner, kjølerom til kjøkkenkniver.

– Dette kjøkkenet står ikke tilbake for noe for noe når det gjelder utstyr og lokaliteter. Det er kjempeviktig når vi skal tilby et skikkelig undervisningsopplegg, sier Sjøen. 

Faglærer, Steinar Rønnevik er storfornøyd med de nye fasilitetene.

Gode resultat

Han har til sammen 33 år bak seg i det fylkeskommunale utdanningssystemet og ble hentet fra Karmsund videregående til Torvastad da ABR-senteret etablerte skoletilbud i fjor høst med undervisning innen bygg og anleggsteknikk. Det første året fikk skolen 17 elever i alderen 17 til 46 år. 14 av disse fullførte skoleåret, noe rektoren er godt fornøyd med. 

– Det er veldig gode tall for disse elevene som er i en sårbar gruppe. Vi har noen flotte historier og en del utfordringer. Men det visste vi også om da vi startet, sier han. 

Dette året har skolen 35 elever fordelt på de tre linjevalgene. 

Utvider

Den gode starten har gitt skolen enda sterkere tro på at behovet er tilstede og at det må satses på utvidelse av studietilbudet. Nå jobbes det konkret med etablering av to nye linjer med yrkesretningene, naturbruk, salg og service og samferdsel. I tillegg er arbeidet i gang med å sette opp to nye haller i den tidligere skolegården, der det blant annet planlegges verksteder for byggfag og gartnerutdannelse. 

– Dersom det går slik jeg tror så vil vi sitte med åtte klasser og til sammen 64 elever på 4 utdanningsprogram her ved skolen fra neste år, sier Sjøen. 

Arbeidet med oppgradering av bygningsmassen og utbygging er i full gang ved den videregående skolen på Torvastad.

Samfunnsregnskap

Etter flere krevende runder for å få tilbudet godkjent blant fylkespolitikerne, tror rektoren at Utdanningsdirektoratet til slutt vil falle ned på et klarsignal til utvidelsen. 

– Vi må se på dette som to års rehabilitering samtidig som de får seg en yrkesutdanning. Vi gir dem en rutine i dagen der de har noe meningsfylt å stå opp til, sier han og viser til at investeringene i disse elevene er lett å forsvare ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

– Tenk på samfunnsregnskapet når en person de neste 20 – 30 årene betaler for sitt eget livsopphold, er i lønnet arbeid i stedet for å motta ytelser og kanskje gå ut og inn av institusjoner som koster mellom 2000 og 4000 kroner om dagen. Det menneskelige siden av regnestykket er enda viktigere, fastslår han.

Meningsfylt

Sjøen har ikke angret en dag på at han tok utfordringen med å lede skolen og elevene som kom dit med hver sin krevende historie i bagasjen. 

Er med på å bygge sin egen skole

Nabohuset er bygd på, byggingen av varemottaket til restaurant- og matfagavdelingen er i full gang, og ute på skoleplassen på gamle Hauge skole jobbes det med forskaling til det som blir en 500 kvadratmeter stor lagerhall og undervisningsrom til ABR videregående skole.

27 år gamle Christer Haavardsholm smiler. Han liker at han er med og bygger både sin egen skole – og en skole for framtidige elever.

For at det blir flere elever, det er helt sikkert. Og rektor Rolf Jarl Sjøen lyser snart ut nye stillinger; allmennfaglærere og en lærerstilling innen byggfag. To kokkefaglærere som starter til høsten, er allerede ansatt.

Det er 15 elever på VG1 byggfag nå, og de går videre til VG2 til høsten. Da starter også en ny linje, restaurant- og matfag.

– Det er kommet inn ni søknader til den nye linjen og seks søkere til VG1 byggfag, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen.

For oppstart høsten 2019, søker Sjøen om linjene service- og samferdsel, VG2 og naturbruk. Elevene på naturbrukslinjen kan ta fagbrev som anleggsgartner eller idrettsanleggsfag.

ABR videregående skole er et AS eid av Stiftelsen Karmsund ABR-senter og er for elever som av ulike årsaker har ramlet ut av skolesystemet og ikke har fullført videregående opplæring.

– Alle fortjener en ny sjanse

Skolen er i utgangspunktet startet for å gi et tilbud til pasienter som har vært til behandling for rusmisbruk, eller ungdom som har slitt med psykiatri, lese- og skrivervansker og ADHD.

Dagens elever er i alderen 17 til 46 år.

Første byggeprosjekt

Byggfagelevenes første byggeprosjekt var huset til nærmeste nabo. Huset ble forlenget med en tredjedel og det ble lagt nytt skifertak.

FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset.
FØRSTE BYGGEPROSJEKT: Christer Haavardsholm (t.v.) og rektor Rolf Jarl Sjøen ved nabohuset. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Christer Haavardsholm fikk vite om skoletilbudet da han var til behandling ved ABR-senteret. Han er fra Stavanger og leier nå leilighet på Torvastad. Målet hans er å bli møbelsnekker, og han har staket ut veien mot målet.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å bli tømrer. Jeg begynte på et femårsløp, men begynte å ruse meg igjen. Her på skolen er det et sinnssykt godt miljø, og jeg trives godt. Det har mye med lærerne å gjøre. Alle her er likeverdige, og skolen har svart til forventningene, sier Christer.

Til høsten begynner han på VG2 byggfag.

– Målet er først og fremst å fullføre skolen og ta fagbrev som tømrer. Så vil jeg på skole igjen for å bli møbelsnekker. Jeg har alltid trives med å lage ting med hendene.

Christer sitter skolens styre som representant for elevene.

– Det er kjekt å kunne være med og forme skolen. Spennende at vi nå bygger opp egen skole og en skole for elevene som kommer etter, sier han.

Matkurs

Et knapt halvår før alt skal stå ferdig til å ta imot restaurantfagelevene, gjenstår mye arbeid i kantina og på undervisningskjøkkenet.

ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. - Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen.
ABR videregående skole har fått godkjenning til å starte opp med restaurant- og matfag til høsten. – Nå er arbeidet med å innrede undervisningskjøkken og kantine i full gang, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen. Dette arbeidet gjøres av elevene som en del av undervisningen. Foto: Ruth Sunnanå Sveistrup

På et lite lager står det stablet kjøkkenutstyr ABR-senteret fikk kjøpt da kafeen Apothekergaarden i Kopervik ble lagt ned i fjor.

– Neste skoleår planlegger vi å tilby gratis frokost til elevene, og vi ønsker å arrangere matkurs for dem som ikke går på restaurant- og matfaglinjen, sier Sjøen.

ABR videregående skole ble offisielt åpnet av helseminister Bent Høie 31. august i fjor. Skolen er åpen for søkere fra hele landet.

I fjor høst skrev Haugesunds Avis om en av elevene ved skolen, Peter Birkeland, som etter 22 år for første gang bor sammen med sin mor.

Babyen ble tatt fra henne på sjukehuset rett etter fødselen. 22 år etter bor mor og sønn sammen for første gang.

Første byggeprosjekt ferdigstilles :-)

Byggfagselevene på ABR-skolen har bygget på nabohuset, og i løpet av de neste årene bygges det videre på den nyoppstartede skolen.

SKOLE: Høyt oppe på taket legges det skifer i det som er det første prosjektet til byggfagslinja på ABR-senterets skole på Torvastad.

Det er ett av to prosjekter som byggfagslinja på skolen har jobbet med siden oppstarten høsten 2017.

– Da vi kom hit ble vi kontaktet av naboen som hadde planer om å bygge ut huset. Det passe jo begge parter godt. Det var en helt ideell sak, også med tanke på at det er rett over veien, forteller rektor Rolf Jarl Sjøen, og fortsetter:

– De har fått lært seg å legge skifer og reise bygg. De har fjernet gammel kledning, koblet på reisverk, plating, sette inn vinduer og bygge tak. Det er en omstendelig prosess; det er mye mer arbeidskrevende å legge skifer enn takstein.

Sjøen merker at gruppa er stolte over arbeidet de har gjort.

– Det å få ting til og lykkes – å se noe som viser igjen, det tror jeg betyr mye, legger Sjøen til.

Restaurant og matfag

Til høsten blir skolen utvidet med linjen restaurant- og matfag, og allerede har de fått lærere på plass.

Planen er blant annet at linjen skal servere frokost til alle elevene, samt tilby lunsj.

For å forberede skolen på den nye linjen er elevene nå i gang med å få på plass et varemottak på 15 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges et storhusholdnings undervisningskjøkken.

– Det er et stort og kostbart prosjekt, men det gleder jeg meg til. Der gjør vi mye av arbeidet selv, forklarer Sjøen, som synes det var et lurt trekk å begynne med byggfagslinja.

– Det er mye kompetanse og gratis arbeid. En kjempestor del av et byggeprosjekt er jo arbeidspengene. Å bygge sin egen skole for seg selv og denne gruppen for fremtiden, det tror jeg gir motivasjon til elevene, sier Sjøen, og legger til:

– De får et eierforhold til det. Det er en skole de selv skal bygge og gå på, og så bygger de for denne elevgruppen for fremtiden.

Ny hall

Til våren og neste år skal nok et prosjekt realiseres i form av en hall som skal bygges på eget område.

Hallen er tiltenkt blant annet byggfag, men først må de bygge den selv.

– Vi skal gjøre mesteparten selv. Det skal støpes sokkel og ringmur, armering, forskaling, støping, reisverk, plating, tak og så videre. De får nesten hele læreplanen i det bygget, forteller Sjøen.

Flere linjer

Utover restaurant og matfag har skolen søkt om å få opprette linjene naturbruk med tanke på anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, samt service og samferdsel med tanke på VG2 salg og kontorfag og sikkerhet.

– Har dere plass til så mange elever?

– Vi har jo en tomt på 15,5 dekar og et stort område til å drive gartneri, så det tror vi er midt i blinken, sier Sjøen, som har stor tro på fremtiden for skolen.

– Vi må ansette flere, så vi er ute etter byggfagslærer og fellesfaglærer, fortsetter Sjøen, som ser for seg at skolen har mellom 60-70 elever om 4-5 år.

Utfordringer

Sjøen legger ikke skjul på at det er utfordringer med å drive en skole for en elevgruppe som har ramlet ut av det tradisjonelle utdanningsløpet.

– Det er en spesiell gruppe, men vi er finansiert for å ha små klasser med tett oppfølging. Det er viktig. Men det er for folk som har ramlet ut av skolesystemet av ulike grunner, forklarer Sjøen.

Han synes likevel det har gått bra så langt.

– Det har vært litt utfordringer, men ikke mer enn ventet. Vi begynte med 17 elever, og vi har fremdeles 15 igjen, sier Sjøen, som har jobbet i den offentlige skolen i over 30 år.

De siste 10 årene jobbet han på Karmsund videregående skole, men syntes at ABR-skolen hørtes ut som en spennende utfordring.

– Det var på tide å ta en ny utfordring, og jeg synes det er kjempegøy å få være med på å utvikle noe. Jeg blir veldig engasjert i mennesker, og dette var midt i blinken. Mye av det jeg har gjort i livet har forberedt meg på denne jobben, så jeg føler jeg er på rett plass, sier Sjøen med et smil om munnen.

Skolen vurderer også å søke om å få opprette helse- og oppvekstfag og påbygg, men det er enda litt lengre frem i tid.

– Vi må se hvordan dette går først. Nå bygger vi oss opp steg for steg, avslutter Sjøen.

Halvor Hansen leverer stafettpinnen fra seg for godt

Halvor Hansen gir stafettpinnen videre til påtroppende daglig leder, Bjørn Orhammer.

På sin egen 70-årsdag i morgen gir Halvor Hansen seg som daglig leder på Karmsund ABR-senter. Vi fulgte den energiske skudenesbuen på hans siste arbeidsdag som sjef i hovedkvarteret på Avaldsnes.

AVALDSNES: – I morgen skal det feires og jeg er trygg på at Bjørn Orhammer kommer til å gjøre en kjempegod jobb som ny leder av Karmsund ABR-senter, sier Hansen.

I videovinduet over får du se hvordan noen av de ansatte på rusomsorgsbedriften karakteriserer jobben som Halvor Hansen har gjort de siste 27 årene.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑