Martin Vik lærling hos FKH

Martin Vik var elev på Hauge videregående skole fra 2021-2023. Han gikk på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 anleggsgartner. Han fikk lærlingkontrakt hos Karmøy kirkelig fellesråd som anleggsgartner og jobbet frivillig hos FKH. I mars, fikk han lærlingkontrakt hos FKH og får fast stilling når han er ferdig med læretid. Vi besøkte han på…