Hauge videregående skole

Skolen er opprettet av Stiftelsen Karmsund ABR, og skal drives ut fra denne organisasjonens opprinnelige visjon om å hjelpe mennesker med rusproblemer samt andre funksjonshemninger til en ny fremtid.

Skolen skal drive utfra Privatskolelovens bestemmelser om å drive virksomhet på religiøst grunnlag og med særlig tilrettelagt undervisning for funksjonshemmede.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑